Slovník cizích slov .net

d - výpis slov 631 - 640

diletantizmus, diletantismus

"neodbornost, samouctví; povrchnost" . >> detail

dilogie

umělecké dílo skládající se ze dvou částí . >> detail

diluviální

vztahující se ke staršímu oddělení čtvrtohor, pleistocenní . >> detail

diluvium

starší oddělení čtvrtohor, pleistocén . >> detail

dimenze, dimense

"rozměr, rozsah; zaměření" . >> detail

dimer

sloučenina dvou molekul téže látky . >> detail

dimorfizmus, dimorfismus

dvoutvárnost, výskyt jednoho druhu organizmu ve dvou morfologicky různých formách . >> detail

dinár, dinar

měnová jednotka Alžírska, Jemenu, Iráku, Libye, některých států bývalé Jugoslávie aj. . >> detail

diner [dyné]

"oběd; polední jídlo; hlavní denní jídlo podávané večer" . >> detail

ding an sich [dyng án zich]

věc o sobě, sama jako taková . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.