Slovník cizích slov .net

d - výpis slov 651 - 660

dioptrie

jednotka pro optickou mohutnost čočky . >> detail

dioráma

obraz velkých rozměrů, obv. s plastickým popředím, panoráma . >> detail

dioxan

rozpouštědlo, cyklický éter . >> detail

dioxin

"těžko odbouratelná toxická látka zamořující životní prostředí; nežádoucí vedlejší produkt při výrobách na bázi chlorfenolů" . >> detail

diplegie

úplné ochrnutí obou končetin, obv. dolních . >> detail

diploidie

přítomnost dvou sad chromozomů v buňce . >> detail

diplom

písemné osvědčení, čestné uznání . >> detail

diplomacie

"oficiální činnost státu v oblasti zahraniční politiky; umění vyjednávat, obratný postup" . >> detail

diplomant

vysokoškolský student pracující na diplomové práci a připravující se na státní závěrečné zkoušky . >> detail

diplomat

"státní úředník pověřený výkonem diplomacie; člověk obratný v jednání" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.