Slovník cizích slov .net

d - výpis slov 661 - 670

diplomatický

"související s diplomacií; taktní" . >> detail

diplomatika

pomocná věda historická zabývající se úředními i veřejnými listinami . >> detail

diplomka

diplomová práce, písemná práce jako součást státní závěrečné zkoušky na vysoké škole . >> detail

diplomovaný

odborně vyškolený, vlastnící diplom o odborné způsobilosti . >> detail

diplopie

dvojité vidění, ambiopie . >> detail

dipodie

v poezii metrický celek tvořený, dvěma stopami . >> detail

dipól

"1. dva od sebe oddělené elektrické náboje (magnetická množství) stejné velikosti, ale opačné polarity; 2. typ antény" . >> detail

dipsomanie

občasné chorobné nutkání k několikadennímu pití alkoholu až do stavu otravy, kvartální pijáctví . >> detail

diptych, diptychon

"dvoudílný umělecký výtvor; starověké tabulky ke psaní" . >> detail

direct mail [dyrektmejl]

vhazování zejm. propagačních a informačních materiálů přímo do poštovních schránek občanů . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.