Slovník cizích slov .net

d - výpis slov 681 - 690

dirigent

umělec řídící hudební těleso . >> detail

dirigovat

řídit, určovat směr, ovládat . >> detail

dirimovat

rozhodnout výsledek při rovnosti hlasů např. hlasem předsedajícího . >> detail

dirndl

německý ženský kroj . >> detail

disážio, disažio

rozdíl mezi nominální hodnotou cenného papíru a jeho nižší tržní cenou . >> detail

disciplína

"1. obor činnosti; 2. kázeň" . >> detail

disciplinárka

disciplinární řízení, disciplinární komise . >> detail

disciplinární

týkající se kázně, kázeňských přestupků . >> detail

discjockey

diskžokej . >> detail

discman [dyskmen] discoman [dyskomen]

kapesní přenosný přehrávač kompaktních desek . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.