Slovník cizích slov .net

d - výpis slov 701 - 710

disident

"příslušník disentu, oponent, odpůrce; odpadlík, rozkolník" . >> detail

disimilace

"rozlišení, rozlišování; bot. rozkládání organických látek na anorganické probíhající v organizmech" . >> detail

disimulace

zastírání skutečného stavu, utajování rozptýlení, nevratná přeměna, . >> detail

disipace

rozptýlení, nevratná přeměna např. části celkové energie v jiné druhy energie, zejm. teplo . >> detail

disjunkce

"1. rozpojení, rozčlenění dvou jevů; 2. logický výrok složený nejméně ze dvou jednoduchých výroků spojených spojkou nebo" . >> detail

disjunktivní

"navzájem se vylučující; rozlučovací" . >> detail

disjunktní

nemající společný prvek . >> detail

diskant

vysoký dětský hlas . >> detail

disketa

pružný magnetický disk, floppy disk . >> detail

diskofil

milovník a sběratel gramofonových desek . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.