Slovník cizích slov .net

d - výpis slov 711 - 720

diskografie

souhrn, seznam děl nahraných a vydaných na záznamovém médiu podle nějakého hlediska . >> detail

diskont, discont [dyskont]

"sleva; srážka z účtu při hotovostní platbě; srážka úroků při prodeji směnek před jejich splatností" . >> detail

diskontinuita

nespojitost, nesouvislost . >> detail

diskotéka

"hudební produkce, při které se přehrávají hudební nahrávky k tanci nebo poslechu, disco; sbírka gramofonových desek" . >> detail

diskrece

zachování důvěrných informací v tajnosti, diskrétnost . >> detail

diskreditace

"podrytí, ztráta důvěry; snížení něčí důvěryhodnosti, autority" . >> detail

diskreditovat

"připravit o důvěru, pomluvit; d. se. >> detail

diskrepance

"nepoměr, nesoulad, rozpor; podstatný rozdíl" . >> detail

diskrétní

"1. nespojitý; 2. mlčenlivý, zachovávající svěřené informace v tajnosti; ohleduplný, taktní" . >> detail

diskrétnost

"1. zachovávání svěřených informací v tajnosti, diskrece; 2. ohleduplnost, taktnost" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.