Slovník cizích slov .net

d - výpis slov 731 - 740

diskžokej, disc jockey [dyskdžoki]

konferenciér reprodukované hudby . >> detail

dislokace

"1. rozložení, rozmístění; 2. čárová porucha, zlom" . >> detail

disneyland [dyznylend]

pohádková, vysněná země . >> detail

disociace

rozplývání, rozštěpení, rozpojování, rozklad . >> detail

disociovat

oddělovat, rozkládat, štěpit se, rozpojovat . >> detail

disoluce

rozklad, rozpuštění . >> detail

disolvovat

rozpouštět, rozpustit . >> detail

disonance

"nesoulad, neshoda; nesouzvuk, nelibozvučné znění" . >> detail

dispanzivní, dispanzívní, dispansivní

rozptylující . >> detail

disparátní

různorodý, oddělený . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.