Slovník cizích slov .net

d - výpis slov 741 - 750

disparita

nerovnost, různost, rozdílnost . >> detail

dispečer

pracovník dispečinku . >> detail

dispečink

ústředí řízení provozu určitého celku . >> detail

dispenz, dispens, dispense

prominutí, zproštění, osvobození od nějaké povinnosti nebo poplatku . >> detail

dispenzace, dispensace

"1. udělení dispenzu; 2. zhotovování a vydávání léčiv, součást recepturní taxy" . >> detail

dispenzarizace, dispensarisace

včasné aktivní vyhledávání a. léčení osob potřebujících soustavnou preventivní nebo léčebnou péči . >> detail

dispenzární, dispensární

soustavná péče (vyhledávání, vyšetřování, léčení) o určité skupiny zdravých a určité skupiny nemocných osob se závažnými chorobami . >> detail

dispenzatorium, dispensatorium

seznam léků . >> detail

dispergace

příprava disperzní soustavy . >> detail

dispergovat

"rozptylovat, rozptýlit; rozkládat, rozložit" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.