Slovník cizích slov .net

d - výpis slov 751 - 760

disperze, disperse

rozptyl, rozptýlení, rozklad . >> detail

disperzita, dispersitastupeň disperze

disperzní, dispersní

"1. rozptylující, rozkládající; 2. obsahující rozptýlené částice" . >> detail

displacement [dysplejsment]

"posun, posunutí; výtlak lodi" . >> detail

displej, display [dysplej]

zobrazovací jednotka . >> detail

disponent

obchodní zmocněnec, člověk oprávněný vést jednání a uzavírat smlouvy jménem firmy . >> detail

disponibilita

možnost něčím disponovat . >> detail

disponibilní

upotřebitelný, schopný užití, k dispozici . >> detail

disponovat

"něčím volně nakládat, rozhodovat o užití; rozvrhovat, rozmísťovat" . >> detail

dispozice, disposice

"rozmístění, rozestavení; směrnice, pokyny; sklon, náchylnost, vrozený předpoklad" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.