Slovník cizích slov .net

d - výpis slov 771 - 780

distinkce

"odznak hodnosti; odlišnost, rozdílnost; vyznamenání; jemnost, ušlechtilost" . >> detail

distonovat

nečistě, falešně intonovat . >> detail

distorze, distorse

"zkroucení; zkreslení vadou čočky; podvrtnutí, vyvrtnutí" . >> detail

distrakce

"roztažení; rozčlenění; roztržitost" . >> detail

distraktor

nesprávná varianta odpovědi v otázkách dotazníku (testu) majících možnost volby připravených odpovědi;chirugický lékařský nástroj používaný ve stomatologii. >> detail

distribuce

"rozdělování; rozšiřování, šíření" . >> detail

distributivní

"d. číslovka. >> detail

distributor

"1. kdo provádí distribuci, zejm. zboží; 2. rozdělovač hradlových impulzů; 3. cisternový vůz k pokrývání silnice živicí při povrchové úpravě" . >> detail

distrikt

správní okrsek, obvod . >> detail

disulfid

organická sloučenina, v níž jsou na vzájemně spojených atomech síry vázané uhlovodíkové skupiny . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.