Slovník cizích slov .net

d - výpis slov 791 - 800

divergence

"odchýlení, odklon, rozbíhání; neshoda, rozpor, rozbíhavost" . >> detail

divergentní

rozbíhající se, vzájemně se vzdalující, odkloňující se.. >> detail

divertimento

druh instrumentální hudební skladby, obv. lehčího charakteru . >> detail

diverzant, diversant

záškodník . >> detail

diverze, diverse

podvracení, záškodnictví, rozvracení . >> detail

diverzifikace, diversifikace

"rozlišování, rozčlenění, rozrůzňování; rozšíření počtu, členění" . >> detail

diverzita, diversita

rozmanitost, rozčlenění, rozložení . >> detail

divestice

v oblasti investování se jedná o prodej majetku, opak investice (či akvizice). Divestice může znamenat, že podnikatelský subjekt prodá části podnikání, podniku, dceřiné společnosti, podíly v dalších společnostech, ale může se jednat i o prodej dalšího majetku, cenných papírů nebo nemovitostí.. >> detail

divide et impera

rozděl a panuj . >> detail

dividenda

"důchod akcionáře plynoucí z vlastnictví akcie; podíl z rozděleného zisku" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.