Slovník cizích slov .net

d - výpis slov 801 - 810

divinace

"věštecký dar; výklad horoskopu" . >> detail

divis

spojovník, tiret . >> detail

divize, divise

"1. taktický svazek ozbrojených sil; 2. mistrovská soutěž v kolektivních sportech; 3. pracovní úsek, oddělení., skupina" . >> detail

dixieland [dyxilend]

"1. bělošský džez; 2. tradiční džez, často se swingovými prvky; 3. džezový soubor" . >> detail

dizertace, disertace

vědecké pojednání jako podklad pro udělení akademické hodnosti . >> detail

dizertační, disertační

vztahující se k dizertaci . >> detail

DNA

deoxyribonukleová kyselina . >> detail

do

solmizační slabika pro tón c . >> detail

doblon

dublon . >> detail

dobrman

druh služebního psa . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.