Slovník cizích slov .net

d - výpis slov 831 - 840

dokumentace

"dokládání důkazním materiálem, potvrzování; sledování, zaznamenávání a třídění literatury za účelem informování veřejnosti; soubor podkladů k projektu, výrobě, činnosti" . >> detail

dokumentarista

"1. odborník v dokumentaci; 2. tvůrce dokumentárních filmových nebo televizních snímků" . >> detail

dokumentaristika

filmová nebo televizní tvorba založená na autentickém zachycení skutečné situace . >> detail

dokumentární

založený na dokumentech, průkazný . >> detail

dokumentografie

obor týkající se zdrojů (literatury, dokumentů) spadající pod knihovnictví. Zabývá se popisem o čem dokumenty jsou. Na rozdíl od bibliografie, která se zaměřuje na umístění určitých informací ve zdrojích (dokumentech).. >> detail

dolardollar

měnová jednotka USA, Kanady, Austrálie a mnoha jiných států . >> detail

dolarka

druh peněženky . >> detail

dolby

technický prostředek k potlačení šumu při magnetickém a optickém záznamu zvuku a při jeho reprodukci . >> detail

dolce [dolče]

hud. s citem, sladce . >> detail

dolcissimo [dolčisimo]

co nejlíbezněji . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.