Slovník cizích slov .net

d - výpis slov 851 - 860

dóm

"hlavní chrám; klenba, kupole; rozlehlá podzemní krasová jeskyně" . >> detail

doména

"působiště, hlavní obor působnosti; fyz. oblast stejné magnetizace (elektrické polarizace) ve feromagnetiku (feroelektriku)" . >> detail

domestikace

zdomácnění, ochočování, zdomácňování zvířat . >> detail

domestikovaný

zdomácnělý, ochočený, přizpůsobený pro život s lidmi. Vztahuje se na zvířata i rostliny (u nich na přetvoření planě rostoucí rostliny v záměrně pěstovanou, kulturní plodinu).. >> detail

domicil

"sídlo, umístění; označení místa" . >> detail

domina

"dominantní osobnost, postava;zejm. vládkyně, tyranka v sadomasochistickém salonu" . >> detail

dominance

"převládání, převaha; schopnost prosazovat vlastní vůli, nepoddajnost, nadřazenost" . >> detail

dominanta

"1. převládající, řídící složka; 2. výrazný architektonický prvek, stavba; 3. pátý tón diatonické stupnice" . >> detail

dominantní

převládající, mající převahu,určující . >> detail

dominikán

člen mnišského řádu kazatelů . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.