Slovník cizích slov .net

d - výpis slov 871 - 880

donau

nejstarší chladné období alpského zalednění, danub . >> detail

donegal

vlněná drsná pevná tkanina . >> detail

dong

měnová jednotka Vietnamu . >> detail

donchuán

záletník, svůdce . >> detail

donjon [donžon]

samostatně stojící obytná obranná věž hradu, poslední útočiště posádky . >> detail

donkichotský

naivně a marně odhodlaný, pošetile dobrodružný . >> detail

donor

"1. atom, molekula nebo ion předávající elektron, elektronový pár nebo proton jiné obdobné částici (akceptoru); 2. porucha krystalové mřížky polovodiče způsobující elektronovou vodivost" . >> detail

doorbeg [dórbeg]

bezpečnostní vak uložený ve dveřích osobního automobilu a chránící cestující před nárazem z boku vozidla . >> detail

dopink, doping

nedovolené užívání látek stimulujících zvyšování tělesné zdatnosti . >> detail

dorafobie

chorobný strach ze smrti. >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.