Slovník cizích slov .net

d - výpis slov 881 - 890

dordon

stratigrafický stupeň svrchní křídy . >> detail

dormance

klidové období ve vývoji organizmu vyznačující se sníženým metabolizmem . >> detail

dormitář

společná ložnice mnichů, dormitorium . >> detail

dormitorium

"1. ložnice v starořímském domě; 2. společná ložnice mnichů, dormitář; 3. satelitní město" . >> detail

dórský

vztahující se k starořecké skupině Dórů (d. řád, d. sloup) . >> detail

dorzální, dorsální

hřbetní, zadní, patřící zádům, obrácený k zádům, ležící u zad . >> detail

dorzelgie, dorselgie

bolest zad, hřbetu . >> detail

dorzoventrální, dorsoventrální

probíhající, směřující od zad, hřbetu k břichu . >> detail

DOS

počítačové systémy: zkratka pro Disk Operating System, neboli: Diskový Operační Systém. Označuje počítačový operační systém, které dominovaly počítačům kompatibilním s IBM PC přibližně mezi lety 1981 až 1995. Umožňují základní operace se soubory v počítači a spouštění programů. Mezi tyto systémy patří např. MS-DOS, PC DOS, DR-DOS, FreeDOS;internet: psáno DoS, zkratka pro anglické: Denial of Service. Jedná se o druh útoku na webovou stránku, nebo internetovou službu, která je dočasně nebo po delší dobu nedostupná. DoS útoky většinou svůj cíl zahltí požadavky na zobrazení stran a v důsledku webová stránka či služba odpovídá velmi pomalu či neodpovídá vůbec na požadavky legitimních návštěvníků. Denial of Service útoky jsou porušením pravidel používání internetu a jsou zakázány všemi ISP poskytovateli připojení k Internetu.. >> detail

doskin [douskin]

lehká, měkká a lesklá tkanina . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.