Slovník cizích slov .net

d - výpis slov 901 - 910

downgrade

zejm. počítače a IT: přechod z nové na starší verzi (krok zpět). Může se vztahovat k zařízení (hardware) i programů (software). Opakem je upgrade (povýšení). Častý je pokud uživateli nevyhovuje nebo nefunguje nová verze komplexního počítačového programu - třeba operačního systému.. >> detail

download [daunloud]

přesun dat mezi dvěma zařízeními . >> detail

downsizing

motorizmus: snižování objemu motoru se zachováním jeho výkonu pomoci přeplňování (většinou pomocí turbodmychadel). Trend zavedený přísnějšími emisními normami, kdy motory s nižšími objemy vykazovaly při emisních měřeních nižší hodnoty emisí. Ze změnou metodiky měření emisí (od roku 2017 měřena v běžném provozu), je downsizing postupně automobilkami opouštěn. V běžném provozu má emise vyšší a jeho nevýhodou jsou i dražší výrobní náklady na motory a jejich vývoj;obecně: snižování velikosti. Například počtu zaměstnanců.. >> detail

doxa

"mínění; výsledek pouze smyslového poznání" . >> detail

doxale

umělecky kovaná mříž mezi chórem a chrámovou lodí . >> detail

doxografie

soubor, souhrn názorů nebo literárních pramenů . >> detail

doxologie

"chvalořečení; chvalozpěvná modlitba" . >> detail

doyen [doajen]

nejstarší člen nějaké skupi . >> detail

dóza

ozdobná schránka . >> detail

dozátor

dávkovač . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.