Slovník cizích slov .net

e - výpis slov 91 - 100

ekofarma

farma hospodařící způsobem blízkým přirozenému stavu tak že nezatěžuje neúměrně přírodu a produkuje bioprodukty . >> detail

ekofond

ekologický fond, finanční prostředky na ochranu a zlepšování životního prostředí . >> detail

ekofyziologie, ekotysiologie

obor zabývající se zkoumáním vnějších vlivů na organizmy . >> detail

ekologický

"to, co je v souladu s přirozenými životními podmínkami, co respektuje přírodní zákonitosti; vztahující se k životnímu prostředí" . >> detail

ekologie

věda zkoumající vztahy mezi organizmy navzájem a mezi organizmy a prostředím . >> detail

ekologizace, ekologisace

"snižování negativních vlivů na životní prostředí; vnášení ekologického aspektu do materiální lidské činnosti a do myšlení a chování lidí" . >> detail

ekomorfóza, ekomorfosa

odchylka ve tvaru orgánů nebo organizmů vyvolaná prostředím . >> detail

ekonoměr

přístroj měřící hospodárnost provozu (zejm. při jízdě motorových vozidel) . >> detail

ekonometrie

obor zabývající se a formulující ekonomické vztahy a zákonitosti pomocí matematických metod, ekonometrika . >> detail

ekonomie

"1. interdisciplinární věda zkoumající zejm. chování ekonomických subjektů; 2. hospodárnost, úspornost, dobré hospodaření" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  

Nová slova: GIT, gerontagogika, lítý, vasektomie, travelátor, bidon, pyrogenní . . . . . . > další nová slova

© 2006-2017 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.