Slovník cizích slov .net

e - výpis slov 91 - 100

ekocida

ekologie: záměrné poškození životního prostředí, ekosystému, člověkem, aby tak oslabil nebo zničil svého nepřítele (otrava jídla, vody, půdy atd.). Důsledkem je, že ani mírumilovné využívání daného území není možné, nebo je značně omezené. Termín vznikl za války ve Vietnamu, kdy byla ekocida používána vůči protivníkovi.. >> detail

ekofarma

farma hospodařící způsobem blízkým přirozenému stavu tak že nezatěžuje neúměrně přírodu a produkuje bioprodukty . >> detail

ekofond

ekologický fond, finanční prostředky na ochranu a zlepšování životního prostředí . >> detail

ekofyziologie, ekotysiologie

obor zabývající se zkoumáním vnějších vlivů na organizmy . >> detail

ekologický

"to, co je v souladu s přirozenými životními podmínkami, co respektuje přírodní zákonitosti; vztahující se k životnímu prostředí" . >> detail

ekologie

věda zkoumající vztahy mezi organizmy navzájem a mezi organizmy a prostředím . >> detail

ekologizace, ekologisace

"snižování negativních vlivů na životní prostředí; vnášení ekologického aspektu do materiální lidské činnosti a do myšlení a chování lidí" . >> detail

ekomorfóza, ekomorfosa

odchylka ve tvaru orgánů nebo organizmů vyvolaná prostředím . >> detail

ekonoměr

přístroj měřící hospodárnost provozu (zejm. při jízdě motorových vozidel) . >> detail

ekonometrie

obor zabývající se a formulující ekonomické vztahy a zákonitosti pomocí matematických metod, ekonometrika . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  

Nová slova: ascites, korkovné, divestice, glykemický, proteomika, deionizace, palpační . . . . . . > další nová slova

© 2006-2022 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.