Slovník cizích slov .net

e - výpis slov 101 - 110

ekonomie

"1. interdisciplinární věda zkoumající zejm. chování ekonomických subjektů; 2. hospodárnost, úspornost, dobré hospodaření" . >> detail

ekonomika

1. hospodářství určitého státu jako celek 2. obor zkoumající jednotlivé úseky národního hospodářství . >> detail

ekonomizér, ekonomisér

předehřívač tekutin využívající zbytkového tepla spalin . >> detail

ekosféra

oblast kolem hvězdy s příznivými podmínkami pro život . >> detail

ekospotřebitel

spotřebitel upřednostňující ekologicky nezávadné výrobky . >> detail

ekosystém

základní funkční jednotka v přírodě, ve které jsou v přímém vztahu všechny živé složky s fyzikálními i chemickými faktory prostředí . >> detail

ekoton

hraniční část mezi dvěma biocenózami . >> detail

ekotop

stanoviště se stejnými ekologickými faktory fyzikálně-chemické povahy, okolí živých organizmů . >> detail

ekotyp

skupina jedinců dědičně přizpůsobená určitým životním podmínkám . >> detail

ekran

"1. promítací plocha; 2. geol. nepropustná vrstva, clona" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.