Slovník cizích slov .net

e - výpis slov 121 - 130

ektopie

medicína: vrozené, chybné umístění vnitřního orgánu nebo jeho vysunutí na povrch těla, způsobené rozštěpem tělní stěny.. >> detail

ektoplazma, ektoplasma

povrchová vrstva cytoplazmy tvořící lem kolem celé buňky nebo buněčných výběžků . >> detail

ektotermie, ektothermie

schopnost studenokrevných živočichů získávat teplo z prostředí změnou svého chování, např. vyhledáváním teplejší lokality . >> detail

ekumena

trvale obydlená část Země pozměněná činností člověka, tena habitabilis . >> detail

ekumenický

"1. všeobecný, světový; 2. týkající se všech křesťanských církví, sjednocující všechny křesťanské církve" . >> detail

ekvalizér, ekvalisér, eqaliser [ekvalizér]

vyrovnávač . >> detail

ekvátor

rovník . >> detail

ekvatoreál

dalekohled s hlavní osou namířenou k světovému pólu . >> detail

ekvatoreální

rovníkový . >> detail

ekvi-

první část složených slov mající význam rovný . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.