Slovník cizích slov .net

e - výpis slov 141 - 150

ekvivalent

stejná nebo odpovídající hodnota . >> detail

ekvivalentní

rovnocenný, se stejným účinkem, se stejnou platností . >> detail

ekvivokace

"neurčitost, vyhýbavost; dvojznačnost; jaz. stejná slova různého významu" . >> detail

ekzaktně

přesně (např. pracovat, zkoumat), vycházet z bezpečně známých faktů. >> detail

ekzém

kožní zánětlivé onemocnění podmíněné přecitlivělostí organizmu vůči alergenům organického i anorganického původu . >> detail

elaborát

zpravidla podrobné písemné zpracování návrhu, plánu . >> detail

elace

způsob vyjadřování vysoké míry vlastnosti (velikánský, přemnoho) . >> detail

elain

kyselina olejová, olein . >> detail

elán

"nadšení; oduševnění, rozmach" . >> detail

élan vital

životní energie, vzmach . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.