Slovník cizích slov .net

e - výpis slov 181 - 190

elektrokaustika

odstranění chorobně změněné tkáně pomocí drátu rozžhaveného elektrickým proudem . >> detail

elektrokoagulace

"1. léčebná metoda spočívající v koagulaci tkáně elektrickým proudem; 2. shlukování koloidních částic působením elektrického proudu" . >> detail

elektroluminiscence

luminiscence buzená přiloženým elektrickým polem nebo protékajícím elektrickým proudem . >> detail

elektrolyt

pevný nebo kapalný vodič, v němž vedení elektrického proudu je uskutečněné pohybem iontů . >> detail

elektrolýza, elektrolysa

rozklad látek působením elektrického proudu . >> detail

elektromagnet

měkké železo vložené do cívky protékané elektrickým proudem, které tak získává magnetické vlastnosti . >> detail

elektromagnetizmus, elektromagnetismus

nauka o vzájemném působení elektrických a magnetických jevů . >> detail

elektrometalurgie

výroba kovů, slitin nebo jejich rafinace pomocí elektrické energie . >> detail

elektrometeor

optický nebo zvukový projev atmosférické elektřiny, např. polární záře, bouřka . >> detail

elektrometr

elektrostatický přístroj k měření velmi nízkého elektrického napětí . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.