Slovník cizích slov .net

e - výpis slov 191 - 200

elektromobil

automobil poháněný elektrickým motorem . >> detail

elektromotor

točivý elektrický stroj měnící elektrickou energii na mechanickou . >> detail

elektromyografie

zaznamenávání činnosti biopotenciálů kosterního svalstva, zkratka EMG . >> detail

elektron

"1. stabilní elementární částice se záporným nábojem patřící mezi leptony; 2. lehká konstrukční slitina hořčíku,hliníku a zinku" . >> detail

elektronegativní

nesoucí záporný elektrický náboj . >> detail

elektronický

založený na elektronice, využívaný v elektronice . >> detail

elektronika

oblast zabývající se studiem a využitím elektrické vodivosti v pevné fázi (polovodiče), ve vakuu (elektronky) a v plynech (výbojky) . >> detail

elektronka

obvodový elektronický prvek obvykle skleněná, kovová nebo keramická baňka, v níž je ve vakuu umístěna soustava elektrod, kterou je řízen proud volných elekkronů emitovaných katodou . >> detail

elektronový

související s elektrony . >> detail

elektronvolt

jednotka energie, kterou získá částice s elementárním nábojem průchodem potenciálním rozdílem 1 voltu . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.