Slovník cizích slov .net

e - výpis slov 201 - 210

elektroosmóza, elektroosmosa

převod vody při elektrolýze vodních roztoků porézním prostředím (diafragmou) vlivem elektrického pole . >> detail

elektropozitivní, elektropositivní

nesoucí kladný elektrický náboj . >> detail

elektrostatický

související s elektrickými jevy, při nichž je elektrický náboj v klidu . >> detail

elektrostatika

obor zabývající se studiem elektrického pole částic nebo těles, které jsou v klidu vůči uvažované inerciální soustavě . >> detail

elektrostrikce

změna objemu nebo tvaru nevodičů vlivem vnějšího elektrického pole . >> detail

elektrošok

léčebná metoda užívaná při z některých psychických onemocněních, elektrický šok . >> detail

elektrotaxe

pohyb živočichů způsobený elektrickým proudem . >> detail

elektrotechnika

obor zabývající se elektromechanickou přeměnou a technickým využitím elektrické energie . >> detail

elektrotechnologie

obor studující materiály z hlediska využití v elektrotechnice,zaváděním,zdokonalováním výrobních postupů při výrobě elektrických zařízení . >> detail

elektroterapie

elektroléčba . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.