Slovník cizích slov .net

e - výpis slov 221 - 230

elf

skřítek, přírodní duch . >> detail

elfa

zařízení k skládání materiálů z vagónů nebo aut proudem vody . >> detail

eliminace

vyloučení, vylučování, vyřazení, odstranění . >> detail

eliminovat

vyloučit, postupně vyřazovat . >> detail

elipsa

"1. jedna z kuželoseček; 2. nevyjadřování slov nebo vět podle daného větného schématu očekávaných, výpustka" . >> detail

elipsoid

kvadrika, která vznikne otáčením elipsy kolem některé z jejích os . >> detail

elipsovitý

mající tvar elipsy, eliptický . >> detail

eliptický

elipsovitý . >> detail

elita

"výkvět, menšina s mimořádnými vlastnostmi; vybraná část celku" . >> detail

elitářství

"koncepce vycházející z významu úlohy elit ve vývoji společnosti; nadřazenecké, povýšené vystupování" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.