Slovník cizích slov .net

e - výpis slov 231 - 240

elitní

prvotřídní, výborný . >> detail

elixír

"1. tajemný zázračný léčivý prostředek; 2. farmaceutický přípravek obsahující líh a cukr" . >> detail

elize elise

jaz. vypouštění hlásky . >> detail

Elohim

bůh Jahve ve Starém zákoně . >> detail

elokuce

knižně, odborně: řečnický přednes, řečnické umění, přednes, výřečnost. >> detail

elokvence

výmluvnost, výřečnost . >> detail

elongace

"prodloužení, vzdálenost; výchylka z rovnovážné polohy" . >> detail

eloxace

eloxování . >> detail

eloxování

povrchová úprava hliníku a jeho slitin elektrolytickou oxidací, eloxace . >> detail

elpíčko

LP (long playing), dlouhohrající deska . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.