Slovník cizích slov .net

e - výpis slov 271 - 280

emerze, emerse

"1. vynoření, objevení se; 2. konec zatmění, zákrytu, vystoupení ze stínu planety" . >> detail

emetikum

lék vyvolávající zvracení . >> detail

emfatický

důrazný, vzrušený . >> detail

emfáze, emfase

síla, důraz, vzrušení, citové pohnutí . >> detail

emfyzém

rozedma plic . >> detail

emfyzém

řecky emfyséma = nafouknutí. Emfyzém nebo též rozedma značí patologicky zvýšenou vzdušnost tkáně, nejčastěji plic (emphysema pulmonum = plicní rozedma). Obvyklý typ plicní rozedmy je spojen s rozšířením průdušinek a plicních sklípků (alveolů), přičemž s rozvojem chorobného procesu může docházet k destrukci stěn plicních sklípků, takže přepážky mezi nimi zanikají a alveoly splývají ve větší dutiny. To vede ke zmenšení respirační (dýchací) plochy plic, k negativnímu dopadu na srdce a klinickým projevům dušnosti a cyanózy. Plicní emfyzém může vzniknout např. jako důsledek chronického zánětu průdušek.. >> detail

EMG

elektromyografie . >> detail

emie, -émie

druhá část slov mající význam krev, látky v krvi obsažené . >> detail

emigrace

"1. vystěhovalectví; 2. vyhnanství, vynucený pobyt v cizině; 3. emigranti jako celek" . >> detail

emigrant

"vystěhovalec; vyhnanec, vyhoštěnec" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.