Slovník cizích slov .net

e - výpis slov 301 - 310

empatie

vcítění do prožitků druhého . >> detail

empír, empir [ampír]

vývojová fáze klasicismu, zejm. ve Francii v době Napoleonova císařství . >> detail

empirický

zkušenostní, ze zkušenosti, založený na zkušenosti . >> detail

empírie

zkušenost . >> detail

empirizmus, empirismus

názor považující zkušenost za jediný zdroj poznání . >> detail

empora

architektonický prostor nesený klenbou nebo sloupy a otevřený oknem nebo arkádou,tribuna . >> detail

empyém

hnis v tělních dutinách . >> detail

emu

stepní pták se zakrnělými křídly, žijící v Austrálii . >> detail

emulace

napodobení činnosti jednoho zařízení pomocí jiného zařízení . >> detail

emulátor

zařízení napodobující činnost jiného zařízení . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.