Slovník cizích slov .net

e - výpis slov 311 - 320

emulgace

příprava emulze mechanickým rozptýlením dvou vzájemně nemísitelných kapalin . >> detail

emulgátor

látka usnadňující vznik emulze, emulgační činidlo . >> detail

emulovat

schopnost napodobovat jeden systém jiným . >> detail

emulze, emulse

disperzní soustava dvou těžce mísitelných kapalin . >> detail

en bloc [án blok]

vcelku, hromadně, najednou . >> detail

en face [ánfas]

zepředu . >> detail

en gros [án ó]

ve velkém . >> detail

en masse [án mas]

vcelku, dohromady . >> detail

en passant [án pasán]

mimochodem, zběžně, mezi řečí . >> detail

en vogue

[án vog] knižně. V doslovném překladu z francouzštiny: módní. Použití zejména v knihách ve významu: populární, na vrcholu, in, v módě.. >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.