Slovník cizích slov .net

e - výpis slov 321 - 330

enantiomerie

druh izomerie organických sloučenin, optická izomerie . >> detail

encefalitida

zánět mozku . >> detail

encefalo-

první část složených slov mající význam mozek, mozkový . >> detail

encefalon

mozek . >> detail

encefalopatický

týkající se mozkových chorob . >> detail

encefalopatie

encephalopathia - řecky enkefalos = mozek, pathos = choroba. Označení pro blíže nespecifikované onemocnění mozku. Spektrum a tíže příznaků je variabilní, a to od lehkých duševních a fyzických (změny nálad, poruchy paměti, závratě, nestabilita při chůzi aj.) až po těžké (dezorientace, kóma, křeče, poruchy hybnosti až obrny aj.) Často vzniká druhotně jako následek jiných orgánových a metabolických poruch, intoxikací, potravních deficitů, infekcí, traumat apod. Příklady: Encephalopathia hypertensiva - na podkladě vysokého tlaku, E. uremica - při ledvinovém selhání, E. saturnina - následek chronické otravy olovem.. >> detail

encefaloragie

krvácení do mozku . >> detail

encián

hořec . >> detail

encomienda

historie: vykořisťování indiánů kolonizátory (cca 16. - 19. stol.) zejména ve španělských koloniích Latinské Ameriky. Určité osobě byli španělskou korunou propůjčeni původní obyvatelé, které měl chránit, učit je španělštině a katolické víře a ti mu za to odváděli práci, zlato nebo další produkty. V praxi se encomienda příliš neodlišovala od otroctví.. >> detail

encyklika

okružní list, papežský dokument adresovaný všem biskupům . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  

Nová slova: ascites, korkovné, divestice, glykemický, proteomika, deionizace, palpační . . . . . . > další nová slova

© 2006-2022 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.