Slovník cizích slov .net

e - výpis slov 331 - 340

encyklika

okružní list, papežský dokument adresovaný všem biskupům . >> detail

encyklopedie

naučný slovník . >> detail

encyklopedistika

tvorba encyklopedií . >> detail

endemický

trvale se vyskytující na určitém území; místní. >> detail

endemie

trvalý výskyt některé choroby v určité oblasti . >> detail

endemit

organismus, který se vyvinul a vyskytuje se pouze na jediném území a jinde na světě jej není možné nalézt (např. rostlina zvonek jesenický na Petrových kamenech v Jeseníkách). >> detail

endemizmus, endemismus

omezení původu a výskytu rostlin a živočichů na určité území . >> detail

endocyt

útvar uvnitř buňky . >> detail

endocytóza, endocytosa

proces přijímání látek do buňky . >> detail

endoderm

vnitřní zárodečný list živočišného embrya . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.