Slovník cizích slov .net

e - výpis slov 371 - 380

enfant terrible [anfán teríbl]

člověk jednající bez ohledu na společenské zvyklosti . >> detail

engineering [inžinýring]

poskytování inženýrských služeb . >> detail

enigma

hádanka, záhada, tajemství . >> detail

enjambement [anžanibmá]

přesah významového celku z jednoho verše do druhého . >> detail

enkapsulace

obalování, opouzdření, etuvování . >> detail

enkaustika

malířská technika užívající barev smíšených s voskem a následného vypálení . >> detail

enkláva

území uvnitř jiného území . >> detail

enklitikon

jaz. příklonka . >> detail

enkulturace

proces učení se jedince žít ve společnosti a její kultuře . >> detail

enneagram

delším označením enneagram osobnosti. Je model lidské osobnosti popsaný pomocí devíti osobnostních typů, graficky se zaznačují do devítiúhelníku. Používá se spíše v managementu a spirituálních učeních, vědeckou psychologií není běžně tato nauka zkoumána nebo učena. Slovo vzniklo z řeckých, ennea = osm a gramma = napsáno nebo namalováno.. >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.