Slovník cizích slov .net

e - výpis slov 381 - 390

enomanie

blouznění typické pro opilce . >> detail

enormní

neobyčejný, nesmírný, nadměrně veliký . >> detail

enotéka

doslova: skladiště vína, nebo také vinotéka, může být použito ale i ve významu vinná knihovna - zdroj informací o víně, nebo skladiště vlastních vín.. >> detail

ens

bytí, bytost, podstata, jsoucno . >> detail

ensemble

ansámbl . >> detail

enšpígl

šprýmař, čtverák . >> detail

entalechie

"vnitřní účel; tíhnutí, směřování k cíli" . >> detail

entalpie

fyz. tepelný obsah . >> detail

entente [antánt]

vztah porozumění a shody v politických otázkách mezi státy . >> detail

enter [entr]

"vstoupit, vejít; výp. tech. klávesa užívaná k odeslání vstupu počítači, potvrzení instrukce" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  

Nová slova: relaps, genomika, sputum, mikrometastáza, adjuvantní, ekocida, mýtománie . . . . . . > další nová slova

© 2006-2017 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.