Slovník cizích slov .net

e - výpis slov 31 - 40

efelida

medicína: piha. Jedná se o žlutavě až hnědavě zbarvené skvrny na kůži, často na místech, která jsou vystavena slunečnímu záření.. >> detail

efemerida

vypočtená poloha kosmického tělesa pro určité datum . >> detail

efemérní

rychle pomíjející, prchavý . >> detail

eferentní

odstředivý, vedoucí vzruch od centra na periferii . >> detail

efervescence

šumění plynu uvolněného z kapaliny . >> detail

eficience

účinnost, výkonnost, efektivnost, efektivita . >> detail

eflorescence

"1. výkvět (solí, sádrovce) na povrchu půdy; 2. výkvětek, chorobná změna kůže nebo sliznice" . >> detail

efod

"kněžské roucho; odznak hodnosti a úřadu kněze" . >> detail

efuze, efuse

výlev, výtok, unikání . >> detail

efuzerní, efuserní

marnotratný . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.