Slovník cizích slov .net

e - výpis slov 411 - 420

entuziazmus, entuziasmus, enthusiasmus

nadšení, zanícení pru něco . >> detail

entyméma

"zkrácený úsudek; bez některého z předpokladů nebude závěru" . >> detail

enudace

obnažení, odhalení . >> detail

enumerace

výčet, vyjmenování, vypočítávání řady věcí . >> detail

enuréza, enuresa, enuresis

bezděčné noční pomočování . >> detail

environment [invajrnment]

"životní prostředí; okolí člověka; vnější podmínky pro život" . >> detail

environmentalizmus, environmentalismus

teorie o vztazích mezi vnějším prostředím a společenským vývojem; zaměření na studium, udržování a ochranu životního prostředí. >> detail

environmentální

týkající se životního prostředí. >> detail

environtologie, environmentologie

věda o životním prostředí . >> detail

enzootie

nákaza zvířat místního rozsahu . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.