Slovník cizích slov .net

e - výpis slov 431 - 440

epakta

počet dní mezi posledním novem Měsíce a prvním lednem . >> detail

epenastrofa

opakování týchž slov na konci jednoho a na začátku druhého verše, palilogie . >> detail

epesní

výborný, skvělý, znamenitý;exkluzivní, luxusní, apartní. >> detail

epi-

předpona mající význam na-, nad-, po-, při- . >> detail

epicentrum

"bod na zemském povrchu nad ohniskem zemětřesení nebo pod výbuchem jaderné pumy; centrum, ohnisku" . >> detail

epický

výpravný, dějový . >> detail

epicykl

kruhová dráha, po níž se podle geocentrické soustavy pohybují planety . >> detail

epicykloida

jedna z kotálnic . >> detail

epidemie

časově a místně ohraničený hromadný výskyt infekční nemoci . >> detail

epidemiologie

obor lékařství zabývající se příčinami vzniku a zákonitostmi šíření nemocí hromadného výskytu . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.