Slovník cizích slov .net

e - výpis slov 441 - 450

epidermis, epiderm

"1. krycí pletivo nadzemních částí rostlin; 2. vrchní vrstva kůže živočichů" . >> detail

epidiaskop

kombinovaný projekční přístroj, kterým lze promítat ploché neprůhledné předlohy odraženým světlem a diapozitiv procházejícím světlem . >> detail

epifanie

zjevení . >> detail

epifarynx

"1. nosní část hltanu; 2. část ústního ústrojí hmyzu" . >> detail

epifauna,

vodní živočichové žijící přisedle při dně vodních nádrží . >> detail

epifenomén

"vedlejší, průvodní jev; nepodstatná okolnost" . >> detail

epifora

opakování týchž výrazů na konci po sobě jdoucích veršů . >> detail

epifyt

rostlina rostoucí na těle jiné rostliny, ale necizopasící . >> detail

epifýza

"1. šišinka mozková; 2. výrůstek, hrbol; 3. zakončení dlouhé kosti" . >> detail

epigamie,

chování živočichů související s rozmnožováním . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.