Slovník cizích slov .net

e - výpis slov 471 - 480

episkopální

přijímající autoritu biskupů, podporující správu církve prostřednictvím biskupů . >> detail

episkopát

"biskupství, úřad, hodnost biskupa; sbor biskupů" . >> detail

epistaxe

medicína: krvácení z nosu (dutiny nosní). Jedná se o přechodné krvácení z porušené cévy v okolí nosní sliznice. Slovo epistaxe vychází z řeckého: epistazo, které znamená krvácet z nosu, kde řecké epi znamená: nahoře, nad, a stazo: kapka, kapání.. >> detail

epistémé

"poznání; starořecké pojetí pravého poznání; podstatný celek poznání" . >> detail

epistemologie

teorie poznání, gnozeologie, noetika . >> detail

epištola

"apoštolský list věřícím; list charakteru poselství určený veřejnosti" . >> detail

epitaf

"1. náhrobní nápis; 2. náhrobní kámen, deska" . >> detail

epitalamus, ephithalamus

část mezimozku . >> detail

epitaxe

orientovaný růst monokrystalických vrstev . >> detail

epitel

výstelka . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  

Nová slova: aktivista, terraformace, GIT, gerontagogika, lítý, vasektomie, travelátor . . . . . . > další nová slova

© 2006-2017 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.