Slovník cizích slov .net

e - výpis slov 481 - 490

epitalamus, ephithalamus

část mezimozku . >> detail

epitaxe

orientovaný růst monokrystalických vrstev . >> detail

epitel

výstelka . >> detail

epitetika

nauka o nefunkčních, pouze kosmetických náhradách ztracených nebo nevyvinutých částí těla . >> detail

epiteton constans

básnický přívlastek, výslovně připisuje podstatnému jménu vlastnost, která je mu připisována obvykle, například: širé lány.. >> detail

epiteton, epitheton

básnický přívlastek . >> detail

epitéza

náhrada ztracené části těla z kosmetických důvodů . >> detail

epitomé

"rukověť; výtah z rozsáhlého díla, zhuštění, zkrácená verze" . >> detail

epizace, episace

dodávání epického rázu . >> detail

epizeuxis

opakování stejných slov v jednom verši nebo větě . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  

Nová slova: ascites, korkovné, divestice, glykemický, proteomika, deionizace, palpační . . . . . . > další nová slova

© 2006-2022 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.