Slovník cizích slov .net

e - výpis slov 491 - 500

epizeuxis

opakování stejných slov v jednom verši nebo větě . >> detail

epiziotomie,

nástřih hráze těsně pod pochvou ve druhé fázi porodu . >> detail

epizoda, episoda

"1. drobný příběh podružného významu; 2. vložený vedlejší příběh v rozsáhlejším literárním dle; 3. hud. mezivěta, mezihra" . >> detail

epizodní, episodní

vedlejší, podružný . >> detail

epizootie

hromadná nákaza zvířat na velkých územích v určitých ročních obdobích . >> detail

epocha

"časový úsek, období; ucelené období v historii lidské společnosti" . >> detail

epochální

převratný, významný, důležitý pro celou epochu . >> detail

epoché

zdržení se, odklad úsudku . >> detail

epoleta

nárameník důstojníků . >> detail

eponymní

se stejným jménem (názvem); nejčastěji ve významu: nesoucí stejné jméno (název) jako tvůrce. >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.