Slovník cizích slov .net

e - výpis slov 601 - 610

etan, ethan

nasycený uhlovodík, bez barvý hořlavý plyn . >> detail

etanol, ethanol

nejjednodušší alkohol, etylalkohol, líh . >> detail

etapa

"1. pevně ohraničené období, vývojová fáze; 2. samostatný úsek sportovního závodu" . >> detail

etatizace, etatisace

zestátnění, převod nestátního majetku do vlastnictví státu . >> detail

etatizmus, etatismus

zdůrazňování aktivních zásahů státu do života společnosti . >> detail

etáž

"rovina, vrstva; podlaží, poschodí" . >> detail

etažér, etažérka

stojan, polička s přihrádkami . >> detail

etc.

et cetera . >> detail

eten, ethen

nejjednodušší alken, etylén . >> detail

éter, ether

"1. etyléter bezbarvá kapalina vyrobená z lihu, používaná jako rozpouštědlo a k narkóze; 2. látka, jejíž molekula obsahuje dvě uhlíkaté skupiny propojené kyslíkem; 3. ve starém Řecku látka vyplňující vesmírný prostor" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  

Nová slova: ascites, korkovné, divestice, glykemický, proteomika, deionizace, palpační . . . . . . > další nová slova

© 2006-2022 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.