Slovník cizích slov .net

e - výpis slov 601 - 610

etalon

standard, normál . >> detail

etan, ethan

nasycený uhlovodík, bez barvý hořlavý plyn . >> detail

etanol, ethanol

nejjednodušší alkohol, etylalkohol, líh . >> detail

etapa

"1. pevně ohraničené období, vývojová fáze; 2. samostatný úsek sportovního závodu" . >> detail

etatista

politika, politologie - zastánce názoru, že stát má mít ústřední roli při úpravě a stanovování principů fungování a rozhodování ve společnosti. Etatista je stoupenec tzv. silného státu, jež má silné pravomoce a pole působnosti ve společenských i hospodářských otázkách.. >> detail

etatizace, etatisace

zestátnění, převod nestátního majetku do vlastnictví státu . >> detail

etatizmus, etatismus

zdůrazňování aktivních zásahů státu do života společnosti . >> detail

etáž

"rovina, vrstva; podlaží, poschodí" . >> detail

etažér, etažérka

stojan, polička s přihrádkami . >> detail

etc.

et cetera . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.