Slovník cizích slov .net

e - výpis slov 611 - 620

eten, ethen

nejjednodušší alken, etylén . >> detail

éter, ether

"1. etyléter bezbarvá kapalina vyrobená z lihu, používaná jako rozpouštědlo a k narkóze; 2. látka, jejíž molekula obsahuje dvě uhlíkaté skupiny propojené kyslíkem; 3. ve starém Řecku látka vyplňující vesmírný prostor" . >> detail

éterický, etherický

"1. prchavý; 2. nadzemský, vzdušný; 3. útlý, jemný" . >> detail

eternit

azbestocementová krytina . >> detail

etický

"mravní, morální; týkající se mravů" . >> detail

etika

"teorie mravnosti; soustava názorů na mravnost, systém mravních norem; morálka, mravnost" . >> detail

etiketa

"1. pravidla společenského chování, souhrn společenských zvyklosti a norem chování; 2. viněta, nálepka, značka" . >> detail

etiketování

"označování výrobků etiketami; zařazování, charakterizování" . >> detail

etiolizace, etiolisace

bělení, blednutí . >> detail

etiologie

nauka o vnitřních a zevních příčinách nemocí . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.