Slovník cizích slov .net

e - výpis slov 621 - 630

etiopatogeneze, etiopatogenese

soubor příčin a mechanizmů vedoucích ke vzniku nemoci . >> detail

etnický

souvisící s etnikem, často ve významu národnostní, národní . >> detail

etnikum

"skupina lidí, kterou spojuje společný původ, zvláštní kulturní znaky (především jazyk), tradice a mentalita; etnická skupina" . >> detail

etno-

první část složených slov mající význam lid, národ . >> detail

etnocentrizmus, etnocentrismus

zveličování významu etnického hlediska, obvykle neúměrná preference určitého etnika . >> detail

etnogeneze, etnogenese

proces formování a vznikání etnických skupin od nejjednodušších až k národnostem a národům . >> detail

etnografie

národopis . >> detail

etnometodologie

obor studující a interpretující běžné lidské činnosti a jejich organizaci . >> detail

etologie

nauka o chování živočichů a člověka . >> detail

etopedie

nauka o výchově a vzdělání sociálně narušené mládeže . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.