Slovník cizích slov .net

e - výpis slov 631 - 640

étoséthos

mrav, mravní základ, charakter . >> detail

etuda [etýda]

"1. cvičná hudební skladba; 2. krátký prozaický útvar na předem dané téma; 3. krátký herecký výstup" . >> detail

etuje, etue, etui

pouzdro, schránka . >> detail

etuvování

obalování, opouzdření, enkapsulace . >> detail

etylalkohol, ethylalkohol

etanol, nejjednodušší alkohol, líh . >> detail

etylén, ethylen

eten, nejjednodušší alken . >> detail

etymologie

nauka o zákonitostech vývoje slov a změnách jejich významu . >> detail

etymon

jazykověda: prvotní význam slova, jeho základní či výchozí podoba (tvar). >> detail

eu-

předpona mající význam dobře, libě, blaze . >> detail

eubiotika

nauka o správné životosprávě . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.