Slovník cizích slov .net

e - výpis slov 701 - 710

evoluce

"vývoj, postupné vyvíjení; nepřetržitý rozvoj od nižšího k vyššímu" . >> detail

evolucionizmus, evolucionismus

názor jednostranně zdůrazňující spojitost, nepřetržitost vývoje . >> detail

evoluční

postupně se vyvíjející . >> detail

evorze, evorse

"vymílání, vykroužení; výmolná eroze v říčním korytě vzniklá vířivým pohybem vody" . >> detail

evropeizmus, evropeismus, europeizmus, europeismus

evropanství, vědomí evropské příslušnosti . >> detail

evropocentrizmus, evropocentrismus, europocentrizmus, europocentrismus

přesvědčení, že Evropa byla a je centrem světové kultury a myšlení, eurocentrizmus . >> detail

ex

"1. na ex, vypít na ex, najednou až do dna; 2. exitus" . >> detail

ex abrupto

bez přípravy, najednou, improvizovaně, spatra . >> detail

ex ante

očekávané, zamýšlené . >> detail

ex lege

ze zákona, podle práva . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.