Slovník cizích slov .net

e - výpis slov 711 - 720

ex lex

mimo zákon . >> detail

ex libris

exlibris . >> detail

ex nunc

označuje okamžik, od kterého nastávají účinky určité právní skutečnosti, zpravidla zasahující do existujícího právního vztahu, bez zpětné platnosti, platnost od nynějška (Lenka).. >> detail

ex offo

z úřední povinnosti, z úřední moci . >> detail

ex post

po skončení, dodatečně, pozdě . >> detail

ex tempore

v čase potřeby, příležitostně . >> detail

ex usu [ex úzú]

podle vzniku . >> detail

ex works [verks]

doložka v mezinárodních obchodních smlouvách,podle níž je dodavatel povinen předat zboží kupujícímu ve stanoveném závodě . >> detail

ex-

"předpona měnící význam slovního základu 1. u sloves významem z, ze, ven, vzhůru; 2. u jmen významem bývalý, již neexistující" . >> detail

exa-

předpona ve významu 10 na 18 násobku . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.