Slovník cizích slov .net

e - výpis slov 721 - 730

exacerbace

zhoršení nebo nové vzplanutí nemoci . >> detail

exagerace

zveličení, přehnanost, řečnická nadsázka . >> detail

exaktní

"založený na přesnosti, přesný, dokonalý; přísně vědecký" . >> detail

exaktnost

přesnost, dokonalost . >> detail

exaltace

nadšení, přepjatost, citové vzrušení . >> detail

exaltovaný

"nadšený, zanícený; přepjatý, výstřední v chování" . >> detail

examen

zkouška, zkoušení . >> detail

examinátor

zkoušející učitel, zkušební komisař . >> detail

exantém

vyrážka . >> detail

exarace

brázdění, ledovcová eroze vmrzlou morénou . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.