Slovník cizích slov .net

e - výpis slov 731 - 740

excelentní

vynikající, vykazující vynikající vlastnosti, znalosti . >> detail

excelovat

vynikat, znamenitě si počínat . >> detail

excentricita

výstřednost, nesoustřednost, nápadnost, odchylnost . >> detail

excentrický

"1. umístěný mimo střed; 2. výstřední" . >> detail

excentrik, excentrista

1. výstřední člověk 2. klaun provádějící komický výstup založený na neposlušnosti' předmětů . >> detail

excepce

výjimka . >> detail

excerpce

vypisování, pořizování výpisků, výtahu z něčeho . >> detail

excerpt, excerptum

výpisek . >> detail

exces

"výstřelek, výstřednost, nestřídmost; výtržnost" . >> detail

excindační

vylučovací, žádající vyloučení . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  

Nová slova: whistleblower, bombshell, ascites, korkovné, divestice, glykemický, proteomika . . . . . . > další nová slova

© 2006-2023 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.