Slovník cizích slov .net

e - výpis slov 741 - 750

exces

"výstřelek, výstřednost, nestřídmost; výtržnost" . >> detail

excindační

vylučovací, žádající vyloučení . >> detail

excitabilita

vzrušivost, dráždivost . >> detail

excitace

vybuzení, nabuzení, podráždění, vzrušení, stimulace . >> detail

excitans

dráždidlo, stimulátor činnosti organizmu a orgánů . >> detail

exciton

elektricky neutrální kvantový systém elektron-díra v polovodiči nebo dielektrickém krystalu . >> detail

excitovaný

vybuzený . >> detail

excize, excise

operativní odnětí, vyříznutí . >> detail

exclusi tertií principium [exkluzí terciíprinápium]

princip vyloučeného třetího, jiné možnosti než bud' být A, anebo nebýt A . >> detail

exedra

polokruhový výklenek nebo přístavek, apsida, nika . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.