Slovník cizích slov .net

e - výpis slov 751 - 760

exegeze, exegese

výklad textu, zejm. Bible . >> detail

exekuce

výkon rozhodnutí . >> detail

exekutiva

výkonná moc, vláda . >> detail

exempce

výjimka, vynětí z pravomoci nebo účinnosti . >> detail

exemplární

příkladný, výstražný . >> detail

exemplář

jeden kus, předmět ze sbírky . >> detail

exemplifikace

"doložení na příkldadech, uvedení příkladu; ověřený opis dokumentu" . >> detail

exergie

část energie, kterou lze přeměnit na mechanickou práci . >> detail

exfumator

medicína: odborné označení pro bývalého kuřáka.. >> detail

exhalace

"1. vydechování, vypařování; 2. odpadní látky vypouštěné do okolního prostředí; 3. unikající sopečné a důlní plyny a páry, proces jejich unikání" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.